Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zvolenské kultúrne centrum

Zvolenské kultúrne centrum

Zvolenské kultúrne centrum (ZKC) zriadilo Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 2.2.2015, uznesením č. 19/2015 a v súlade s § 4 ods. 3 písm. h), § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. 

AKTIVITY ZKC

Poslaním RO je realizovať úlohy spojené s kultúrnym, športovým a spoločenským rozvojom mesta Zvolen a jeho okolia, zabezpečovanie všestranného napĺňania kultúrnych, športových a duchovných potrieb obyvateľstva, ale i návštevníkov nášho mesta. Tvorba kultúrnej politiky mesta, poskytovanie služieb pre zvyšovanie potenciálu rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí. ZKC tiež vykonáva aktivity Informačného centra.

ZKC svoju činnosť vykonáva v objekte Starej radnice. V rámci priestorov Starej radnice je možné organizovať podujatia rôznych žánrov – výstavy, predstavenia bábkového divadla, koncerty, zimné kino, spoločenské podujatia atď. Na prvom poschodí sa nachádza sobášna miestnosť.

Budova Starej radnice je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o renesančný dom, na prízemí sú zachované renesančné klenby a na poschodí barokový krb. Nad vchodom do budovy je umiestnený erb mesta.

Dovoľujeme si informovať a upozorniť občanov a návštevníkov mesta Zvolen, že na akciách organizovaných mestom Zvolen alebo uskutočňovaných pod jeho gesciou, môžu byť zhotovované záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne samotného mesta Zvolen. Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ pri získavaní a ďalšom spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Korešpondenčná adresa:    

Zvolenské kultúrne centrum
Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen
IČO: 42393744
DIČ: 2120002401
 

Miesto výkonu:                    

Stará radnica
Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen
 

Kontakty

Riaditeľka

Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková -  zkc@zvolen.sk,  juliana.istokova@zvolen.sk,               

Kultúrne aktivity

Daniel Axmann - 045/5 303 406, 0905 960 645, daniel.axmann@zvolen.sk
Marián Lučaj - 045/5 303 406, 0905 229 071, marian.lucaj@zvolen.sk
Pavel Albert - 045/5 303 415, pavel.albert@zvolen.sk

Športové aktivity

Ing. Marek Rojík - 045/5 303 407, 0905 515 470, marek.rojik@zvolen.sk

Informačné centrum

Eva Bačková - 045/5 303 405, eva.backova@zvolen.sk
Petra Bačková - 045/5 303 405, petra.backova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka