Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (SLDK) je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a špecializovanou vedeckou knižnicou pre oblasť lesníctva a drevárstva v Slovenskej republike.
SLDK sprístupňuje dokumenty z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a im príbuzných odborov. V jej fondoch sa nachádza vyše 350 000 jednotiek kníh, viazaných periodík a špeciálnej literatúry (z toho 13 258 noriem STN), knižnica archivuje skriptá, vedecko-kvalifikačné a diplomové práce TU. Do knižnice dochádza 240 titulov časopisov v tlačenej forme, z toho 160 zahraničných. Súčasťou fondu je aj 2000 titulov beletrie. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičné služby, konzultačné služby, medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, službu elektronického dodávania dokumentov SUBITO, rešeršné služby, prístup na internet, reprografické a kníhviazačské služby.

Knižnica umožňuje online prístup k vlastným databázam, prístup k externým elektronickým informačným zdrojom a sprostredkováva možnosť vzdialeného prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom prostredníctvom systému NAVIGA.
V Informačno-vedeckom centre SLDK sú k dispozícii špeciálne technické pomôcky pre zrakovo postihnutých používateľov. Knižnica je sídlom Informačného miesta Rady Európy. V SLDK sa konajú odborné prednášky, semináre, informačné stretnutia, školenia a iné podujatia.
 

Kontakt:
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
T.G.Masaryka 20, 961 02 Zvolen
Tel.:045/5206 641, Fax 045/5479 942
http://sldk.tuzvo.sk E-mail: sldk@sldk.tuzvo.sk
 


 


Úvodná stránka